Veelgestelde vragen

Waarom is er deze regeling?

De FNV is in januari 2015, met vier van haar leden, een procedure gestart tegen Smallsteps. In de procedure heeft FNV zich verzet tegen de (‘gepre-packte’) doorstart Smallsteps van Estro, waarbij veel banen werden gered maar ook veel werknemers van Estro zonder baan achterbleven. FNV heeft zich voor deze achtergebleven werknemers sterk gemaakt, wat uiteindelijk heeft geleid tot deze regeling.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deze regeling?

Je komt in aanmerking voor deze regeling als je gewerkt hebt op één van de service-kantoren of op één van de 251 locaties die Smallsteps kocht, en je voor 1 september 2014 geen dienstverband bij Smallsteps hebt aangeboden gekregen. Een bijzondere regeling is in het Sociaal Plan opgenomen wanneer je na 1 september 2014 een dienstverband bij Smallsteps aangeboden hebt gekregen of na deze datum de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Waar en hoe moet ik mij aanmelden voor de regeling?

Je kunt je aanmelden voor de persoonlijke regeling door het formulier in te vullen dat je per post hebt ontvangen of gebruik te maken van het online aanmeldformulier dat je vanuit de ontvangen email kan openen.

Hoeveel bedraagt mijn vergoeding?

Je eenmalige vergoeding hangt (in de meeste gevallen) af van de hoogte van je eerdere salaris, je geboortedatum en het aantal jaren dat je voor Estro hebt gewerkt. De vergoeding is gemaximeerd tot €50.000 euro bruto en is exclusief het eventuele FNV lidmaatschap extraatje. Voorbeeldberekeningen staan in het Sociaal Plan.

Wat als ik het met de berekening niet eens ben?

De regeling die je van Smallsteps ontvangt is zorgvuldig samengesteld en gebaseerd op het Sociaal Plan. Mochten er in de regeling onjuistheden inzitten, dan is er een Begeleidingscommissie waarin zowel Smallsteps als FNV deelnemen, die je kunt benaderen. Dit kan via begeleidingscommissie@regelingFNVSmallsteps.nl

Is die vergoeding een netto-bedrag?

Dit betreft een brutobedrag, we houden de belastingen en eventueel sociale zekerheidspremies voor je in. De eenmalige uitkering zal in 2018 bij je inkomen worden opgeteld en door de belastingdienst dan ook als inkomen worden gezien.

Heeft de vergoeding invloed op (WW-)uitkeringen en Toeslagen?

Deze regeling heeft geen impact op je eventuele WW-uitkering – daarover zijn afspraken gemaakt met het UWV –  maar kan wel van invloed zijn op mogelijke toeslagen die je ontvangt, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Smallsteps en FNV maken zich momenteel hard voor een regeling met de belastingdienst die ervoor zou moeten zorgen dat (ook) toeslagen niet beïnvloed worden door deze eenmalige regeling. Via deze website houden we je daarvan op de hoogte.

Waarom moet ik een finale kwijting geven?

Er wordt als wederprestatie van je gevraagd om finale kwijting te geven, waardoor je in de toekomst geen juridisch geding meer kunt voeren tegen Smallsteps of FNV, of in ieder geval niet in verband met de doorstart door Smallsteps van Estro. Zonder kwijting kun je geen aanspraak maken op deze regeling.

Als later blijkt dat er door een juridische uitspraak een hoger bedrag betaald had moeten worden door Smallsteps, heb ik daar dan nog recht op?

De juridische procedures van FNV en vier individuele eisers zijn beëindigd. Mochten er onverhoopt toch nog nieuwe rechtszaken worden gestart, dan is die uitkomst niet meer van toepassing op jouw situatie vanwege de afgegeven kwijting.

Waarom krijgen FNV-leden een extraatje?

FNV-leden krijgen een extraatje in de vorm van een tegemoetkoming in betaalde lidmaatschapsgelden en contributies vanwege de voortrekkersrol die de FNV in deze zaak heeft gespeeld. Op deze manier wordt lidmaatschap van de FNV ook beloond. Voor de aanspraak op het extra bedrag, is van belang of je op de (peil)datum 1 oktober 2014 lid was van de FNV.

Waarom geldt deze regeling alleen voor Estro-werknemers uit de vestigingen die door Smallsteps zijn overgenomen en de servicekantoren?

De regeling geldt voor ex-Estro medewerkers die op één van de service-kantoren werkzaam waren dan wel op één van de 251 vestigingen die Smallsteps kocht via de veelbesproken prepack. Alleen deze werknemers zouden mogelijk bij ‘winst’ van de procedure door de FNV zijn gebaat.

Wat is de looptijd van deze regeling?

De regeling is geldig tot en met 28 februari 2018. Dan moet de getekende overeenkomst bij Smallsteps binnen zijn.

Krijg ik een ontvangstbevestiging van mijn ondertekende overeenkomt?

Nee, je ontvang geen bevestiging hiervan. Wij nemen contact met jou op als er documenten of andere zaken ontbreken of nog niet ontvangen zijn.

Kom ik in aanmerking voor de regeling als mijn stamlocatie een locatie betreft die niet is overgenomen door Smallsteps, maar ik ook werkzaam was op een locatie werkzaam die wel is overgenomen door Smallsteps?

Als jouw stamlocatie een locatie betreft die niet is overgenomen door Smallsteps, val je buiten de regeling. Indien je kunt aantonen dat je tevens structureel (wekelijks ingeroosterd) werkzaam werkzaam was op een door Smallsteps overgenomen locatie, dan kunt je een verzoek indienen bij de begeleidingscommissie die op basis van de voorhanden zijnde informatie per individu zal beslissen of een pro-rata regeling aan je wordt toegekend. Anderen kunnen geen rechten ontlenen aan deze beslissingen van de begeleidingscommissie. Indien je toch in aanmerking komt voor de regeling, dan wordt jouw regeling wordt eerst berekend op basis van 100%. Indien deze 100% boven de 50.000 Euro uitkomt, wordt je gecapped. Daarna wordt de pro-rato toegepast.

Smallsteps Kinderopvang